تاریخ : يکشنبه 30 آبان 1400
کد 1884

سومین جایزه کتاب سال استان آذربایجان شرقی

سومین دوره کتاب سال استان آذربایجان شرقی در تاریخ 29 آبان ماه 1400 در سالن 29 بهمن تبریز برگزار و از مجموع کتب منتشره سال 1399 در انتشارات استان آذربایجان شرقی تعداد 91 کتاب مورد ارزیابی و داوری قرارگرفت. که از مجموع کتاب مورد داوری تعداد 5 عنوان کتاب به عنوان کتاب برگزیده منتخب و تعداد 9 عنوان کتاب نیز شایسته تقدیر، مورد تجلیل قرارگرفت.
سومین دوره کتاب سال استان آذربایجان شرقی در تاریخ 29 آبان ماه 1400 در سالن 29 بهمن تبریز برگزار و از مجموع کتب منتشره سال 1399 در انتشارات استان آذربایجان شرقی تعداد 91 کتاب مورد ارزیابی و داوری قرارگرفت که از مجموع کتابهای مورد داوری تعداد 5 عنوان کتاب به عنوان کتاب برگزیده منتخب و تعداد 9 عنوان کتاب نیز شایسته تقدیر، مورد تجلیل قرارگرفتند.
از دانشگاه هنر اسلامی تبریز کتاب تالیفی مشترک سرکار خانم دکتر مینو قره بگلو و خانم مهندس ایلقار اردبیلچی با عنوان «مبادی و مبانی شناخت معنای محیط» و کتاب ترجمه مشترک آقای دکتر مهدی رازانی و خانم حکیمه افشاری نژاد با عنوان «پتروگرافی سرامیک در علوم باستان شناختی» به عنوان کتاب برگزیده و کتاب ترجمه مشترک آقایان دکتر یونس سخاوت، مهندس صمد روحی و دکتر کاظم پورالوار با عنوان«بازی هوشمندانه» با دریافت لوح شایسته تقدیر، مورد تجلیل قرارگرفتند.

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35297102 - 35418134-041   دورنگار :35412140-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.