تاریخ : دوشنبه 1 آذر 1400
کد 1885

استقرار تیم باستان شناسی دانشگاه هنر اسلامی تبریز برای کاوش تپه دالما شصت سال پس از کاوشهای آمریکاییها

کاوش های انجام گرفته در تپه دالما در راستای پروژه حسنلو و برای یک دوره کوتاه مدت در طی سال‌های 1958 و 1959 توسط چارلز برنی و در سال 1961 توسط کایلر یانگ به انجام رسید. پروژه حسنلو که به سرپرستی رابرت دایسون انجام می گرفت در بازه‌ای که کاوش‌ها در تپه دالما آغاز گردید بصورت مشترک و مابین موزه دانشگاه پنسیلوانیا، موزه هنری متروپولیتن و مرکز عتیقات اداره باستان شناسی ایران به انجام رسید.

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35297102 - 35418134-041   دورنگار :35412140-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.