تاریخ : چهارشنبه 12 مرداد 1401
کد 1991

بازدید معاونین و کارشناسان فنی سازمان و ادارات کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس شمالغرب کشور

12 مرداد 1401- دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه هنر اسلامی تبریز
تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35297102 - 35418134-041   دورنگار :35412140-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.