تاریخ : شنبه 15 مرداد 1401
کد 1993

بازدید ریاست محترم دانشگاه از مسجد تاریخی شهر تسوج

13 مرداد 1401

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35297102 - 35418134-041   دورنگار :35412140-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.