دبیرخانه کمیته انضباطی دانشجویان دانشگاه هنر اسلامی تبریز

«آشنایی با کمیته انضباطی دانشجویان دانشگاه هنر اسلامی تبریز»

  1. ضرورت و رسالت وجودی کمیته انضباطی دانشجویان
دانشگاه جامعه­ای است متشکل از دانشجویان، کارکنان، اساتید ، محیط و امکانات. این جامعه مثل هر اجتماع انسانی دیگر متاثر از روابط متقابل و ارتباطات  عناصر تشکیل دهنده آن است که این مناسبات در پاره­ای از مواقع ممکن است سبب آسیب­هایی برای هر یک از طرفین رابطه شود و برای رفع این مشکل نیاز به مرجعی برای داوری می­باشد.
کمیته انضباطي دانشجویان در راستاي كمك به پاسداري از جايگاه رفيع دانشگاه، سالم‌سازي محيط‌هاي آموزشي، پژوهشي و فرهنگی، حفظ كرامت دانشجويان، مقابله با بي‌نظمي ها و احقاق حقوق فردي و اجتماعي اعضاء جامعه دانشگاهی تشكيل گرديده است.
به منظور آگاهی دانشجویان نسبت به حقوق و تکالیف مربوط به مقررات انضباطی کمیته مذکور، مختصری از این قوانین به شرح زیر تبیین می­گردد.
2- تخلفات قابل بررسي در کمیته انضباطي دانشجویان
2-1-جرايم عمومي دانشجويان ( از قبیل تهديد، تطميع، توهين، ضرب و جرح، سرقت، رشوه، اختلاس قتل)
2-1-1- تهديد، تطميع، ، فحاشي، هتاكي، افترا
2-1-2-ضرب و جرح و شتم
2-1-3-جعل اسناد دولتي خارج از دانشگاه، جعل اسناد دانشگاه و استفاده از آن (اعم از مكتوب يا نرم‌افزاري)، جعل امضاء اساتيد يا مسئولان دانشگاه،  جعل عنوان، ارائه اسناد جعلي به دانشگاه
2-1-4–سرقت اموال غيرمتعلق به دانشگاه، سرقت اموال دانشگاه، سرقت و يا خريد و فروش يا افشاء سئوالات يا ورقه‌هاي امتحاني، سرقت و يا استفاده بدون اجازه اطلاعات و داده‌ها
2-1-5– ارتشاء ،كلاهبرداري،اختلاس، اخذ و يا دادن رشوه يا كلاهبرداري از شخصيت‌هاي حقيقي يا حقوقي در خارج از دانشگاه، اخذ يا دادن رشوه از يا به يكي از دانشگاهيان، كلاهبرداري در دانشگاه، اختلاس
2-1-6–فعاليت در شركتهاي هرمي و امثال آن
2-1-7–نگهداري،حمل،خريد و فروش، تهدید و استفاده از سلاح، نگهداري،حمل،خريد و فروش، تهديد يا استفاده از سلاح
2-1-8 –قتل، ارتكاب قتل عمد، مباشرت يا مشاركت يا معاونت در قتل عمد، قتل غيرعمد يا مشاركت در آن
2-2- تخلفات آموزشي و اداري
2-2-1 - تقلب در امتحان يا تكاليف مربوط
2-2-2 –فرستادن شخص ديگري به جاي خود به امتحان يا شركت به جاي ديگري در امتحان
2-2-3 –فرستادن ديگري به جاي خود در كلاس درس يا شركت به جاي ديگري در كلاس
2-2-4–ارتكاب هر فعلي از سوي اشخاص حقيقي كه موجب اخلال يا وقفه يا مزاحمت در اجراي برنامه‌هاي دانشگاه يا خوابگاه شود .
2-2-5 –اخلال يا ايجاد وقفه در برنامه ها يا نظم دانشگاه
2-2-6 –عدم رعايت مقررات دانشگاه و خوابگاه
2-2-7-دادن اطلاعات ناصحيح به دانشگاه يا كتمان حقايق
2-2-8- ايراد خسارت به اموال عمومي يا خصوصي و يا خيانت در امانت
 2-2-9 –ايراد خسارت به اموال شخصي يا خيانت در امانت‌داري از اموال شخصي
2-3- تعرضات ديني، تخلفات سياسي و يا امنيتي
2-3-1–دادن اطلاعات خلاف واقع يا كنعان واقعيات از روي عمد نسبت به خود يا گروهك هاي محارب با مفسد يا افراد وابسته به آنها
2-3-2 –عضويت در گروهك هاي محارب يا مفسد يا ملحد يا هواداري و انجام دادن هر عملي به نفع آنها
2-3-3 –فعاليت و تبليغ به نفع گروهك ها يا مكاتب الحادي يا غيرقانوني
2-3-4– توهين به شعائر و مقدسات اسلامي يا ملي، اديان رسمي كشور و يا ارتكاب اعمالي بر ضد نظام جمهوري‌اسلامي (مانند تظاهر به روزه‌خواري، توهين به حجاب، فحاشي، شعارنويسي، پخش اعلاميه و نظاير آن)
2-3-5–ايجاد بلوا و آشوب در محيط دانشگاه
2-4- تخلفات اخلاقي
2-4-1- استعمال مواد اعتيادآور (مخدر،توهم‌زا،نيروزا،روانگردان و ... ) ياشرب خمر يا قمار يا مداخله در خريد و فروش و توزيع اينگونه موارد .
2-4-2–استعمال دخانيات در دانشگاه و اماكن مرتبط
2-4 –3-استفاده از مواد اعتيادآور، اعتياد به مواد اعتيادآور، نگهداري،خريد و فروش يا توزيع مواد اعتيادآور، تشكيل جلسه يا همكاري براي استعمال مواد اعتيادآور
2-4-5 –استفاده از مشروبات الكلي، نگهداري،خريد و فروش و توزيع مشروبات الكلي، تشكيل يا مشاركت در جلسه يا جلسات براي استفاده از مشروبات الكلي و دعوت از ديگران براي شركت در آن
2-4-6-ارتكاب قمار،تجاهر به قمار يا خريد و فروش و نگهداري آلات و وسايل قمار
2-4-7- استفاده از فرآورده‌هاي نمايشي، گويشي يا نوشتاري غيرمجاز يا مداخله در خريد و فروش يا تكثير و توزيع اين گونه محصولات
 2-4-8 - تخلفات رايانه اي و الكترونيكي 
2-4-9- عدم رعايت پوشش اسلامي و استفاده از پوشش غير منطبق با شؤون دانشگاه يا آرايش مبتذل، عدم رعايت شؤون دانشجويي، ارتكاب اعمال يارفتاري كه خلاف منزلت دانشجويي محسوب مي‌شود.
2-4-10- عدم رعايت موازين محرز شرعي در ارتباط با نامحرم، ايجاد مزاحمت، داشتن رابطه نامشروع، تشكيل يا شركت در جلسات نامشروع، انجام عمل منافي عفت
3- حقوق دانشجو در روند بررسی موارد ارجاعی به کمیته انضباطی دانشجویان
3-1- حضور در جلسه  شورای انضباطی  بدوی (تجدید نظر ) به شرط موافقت شورا
3-2- درخواست مکتوب با ذکر دلایل موجه برای تغییر تاریخ جلسه شورای انضباطی  بدوی در مهلت مقرر
3-3- درخواست تجدید نظر به رای جلسه  شورای انضباطی  بدوی (تجدید نظر یا مرکزی) در مهلت مقرر
3-4- درخواست امحاء آثار بعضی از تنبیهات تعلق گرفته به وی در پایان دوره تحصیلی    

آئین نامه مراعات قوانین عمومی و ضوابط دانشجویی (مقررات آموزشی و انضباطی) و موازین رفتار و پوشش دانشجویان در دانشگاه هنر اسلامی تبریز
فرآیند مراحل گردش کار بررسی پرونده انضباطی دانشجویاندر شورای انضباطی دانشگاه

ارتباط با دبیرخانه کمیته انضباطی دانشجویان: 
حوزه ریاست دانشگاه دفتر آقای منوچهر شکرگزار
شماره تماس:  35408097-041
 

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35297102 - 35418134-041   دورنگار :35412140-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.