ساختمان های دانشگاه


 1- پردیس مرکزی دانشگاه ؛
واقع در میدان حکیم نظامی  و شامل شش ساختمان، چهار دانشکده و برج ریاست است. 

 1-1ساختمان شماره یک بصورت سه طبقه می باشد که در بر گیرنده موزه اثار هنرمندان جهان اسلام (آرسیکا) و آثارخانه دانشگاه (آثار دانش آموختگان و اساتید و هنرمندان دانشگاه) و نمایشگاه هنری آثار هنرآفرینان و کارفرینان دانشگاه و کلان شهر تبریز می باشد.

1-2 ساختمان شماره دو بصورت دو طبقه متشکل از ساختمان کتابخانه مرکزی دانشگاه  و دانشکده طراحی  با کارگاه های آن 

1-3 ساختمان شماره سه  اداره تربیت بدنی و سالن ورزشی چند منظوره می باشد.

1-4 ساختمان شماره چهار شامل سالن سلف دانشجویی و سالن آمفی تئاتر بعثت می باشد. 

1-5 ساختمان شماره پنج در دو طبقه متعلق به حوزه معاونت اداری و مالی و معاونت دانشجویی  و زیر واحد های آن می باشد.

1-6 ساختمان شماره شش ساختمان آموزشی که در گیرنده سه دانشکده و معاونت آموزشی و کارآفرینی و زیر واحد ها آن می باشد.
7-1 ساختمان در دست احداث دانشکده های جدید
1-6-1 دانشکده هنرهای صناعی
1-6-2 دانشکده حفاظت آثار فرهنگی (کاربردی)
1-6-3 دانشکده فرش2- دانشکده هنر های رایانه ای؛ 
واقع در خیابان آزادی جنب زیرگذر طالقانی ( پردیس مرکزی دانشگاه بطرف میدان طالقانی)3- دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی؛  واقع تقاطع خیابان ارک جدید و خیابان مقصودیه (پشت میدان ساعت)  با ابنیه های تاریخی مرمت و احیا شده


 
"تصویر عمارت های مقصودیه بصورت پیوند زیر قابل مشاهده است."
 
3-1 خانه گنجه ای زاده
3-2 خانه قدکی
3-3 خانه بهنام
3-4 خانه صدقیانی
3-5 خانه گوهریون

3-6 خانه نجفقلی خان
3-7 کوشک خانه باغ
3-8 حمام تیموری
 

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35297102 - 35418134-041   دورنگار :35412140-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.