دفترچه تلفن
حـــوزه :
قسمت یا واحـد :
اسامی افراد :
شماره مستقیم :
شماره داخلی:
شماره فکس:
مرتب سازی براساس: بصورت:
نام حــــــــــوزه : دانشکده حفاظت آثار فرهنگی (کاربردی ) قسمت یا واحـد : دفتر دانشکده
اسامـی افــــراد : هاشمی احمد شماره داخلــی : 140
شماره مستقیم : 04135419968 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : دانشکده حفاظت آثار فرهنگی (کاربردی ) قسمت یا واحـد : عضو هیات علمی
اسامـی افــــراد : رازانی مهدی شماره داخلــی : 536
شماره مستقیم : 04135297536 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : دانشکده حفاظت آثار فرهنگی (کاربردی ) قسمت یا واحـد : عضو هیات علمی
اسامـی افــــراد : حمزوی یاسر شماره داخلــی : 169
شماره مستقیم : 04135297169 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : دانشکده حفاظت آثار فرهنگی (کاربردی ) قسمت یا واحـد : عضو هیات علمی
اسامـی افــــراد : آجورلو بهرام شماره داخلــی : 170
شماره مستقیم : 04135297170 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : دانشکده فرش قسمت یا واحـد : رئیس دانشکده
اسامـی افــــراد : وندشعاری علی شماره داخلــی : 146
شماره مستقیم : 04135419973 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : دانشکده طراحی قسمت یا واحـد : عضو هیات علمی
اسامـی افــــراد : کاوه سعید شماره داخلــی : 316
شماره مستقیم : 04135297316 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : دانشکده فرش قسمت یا واحـد : عضو هیات علمی
اسامـی افــــراد : سلیم پور روح اله شماره داخلــی : 558
شماره مستقیم : 04135297558 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : ریاست دانشگاه قسمت یا واحـد : دانشکده چند رسانه ای
اسامـی افــــراد : سخاوت یونس شماره داخلــی : 591
شماره مستقیم : 04135412134 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : معاونت ، فرهنگی ، اجتماعی و دانشجوپی قسمت یا واحـد : امور فرهنگی و فعالیت های فوق برنامه
اسامـی افــــراد : رنجگر فیروز شماره داخلــی :
شماره مستقیم : 04135419971 شمــاره فـکـس : 04135412140
نام حــــــــــوزه : معاونت ، فرهنگی ، اجتماعی و دانشجوپی قسمت یا واحـد : امور فرهنگی و فعالیت های فوق برنامه
اسامـی افــــراد : آدم نژاد مهدی - رنجگر فیروز شماره داخلــی :
شماره مستقیم : 04135419971 شمــاره فـکـس :
 
 

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35297102 - 35418134-041   دورنگار :35412140-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.