دفترچه تلفن
حـــوزه :
قسمت یا واحـد :
اسامی افراد :
شماره مستقیم :
شماره داخلی:
شماره فکس:
مرتب سازی براساس: بصورت:
نام حــــــــــوزه : دانشکده هنرهای صناعی قسمت یا واحـد : دفتر دانشکده
اسامـی افــــراد : رنجگر فیروز شماره داخلــی : 505
شماره مستقیم : 04135419966 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : دانشکده فرش قسمت یا واحـد : عضو هیات علمی
اسامـی افــــراد : پورنامی جواد شماره داخلــی : 559
شماره مستقیم : 04135297559 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : دانشکده فرش قسمت یا واحـد : عضو هیات علمی
اسامـی افــــراد : اکبری فاطمه - صادق پوری الهام شماره داخلــی : 537
شماره مستقیم : 04135297537 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : دانشکده طراحی قسمت یا واحـد : رئیس دانشکده
اسامـی افــــراد : خدا شناس میثم شماره داخلــی : 321
شماره مستقیم : 04135419703 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : دانشکده طراحی قسمت یا واحـد : عضو هیات علمی
اسامـی افــــراد : فارغ سید علی - امرائی بابک شماره داخلــی : 317
شماره مستقیم : 04135297317 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : دانشکده هنرهای صناعی قسمت یا واحـد : عضو هیات علمی
اسامـی افــــراد : جوادی آذر ولی شماره داخلــی : 559
شماره مستقیم : 04135297559 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : دانشکده فرش قسمت یا واحـد : کارگاه های دانشکده( بافت-رنگرزی-علوم الیاف)
اسامـی افــــراد : برزگراسماعیل شماره داخلــی : 560
شماره مستقیم : 04135297560 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : دانشکده هنرهای صناعی قسمت یا واحـد : کارگاه فلز
اسامـی افــــراد : ظفری جاوید شماره داخلــی : 562
شماره مستقیم : 04135297562 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : دانشکده حفاظت آثار فرهنگی (کاربردی ) قسمت یا واحـد : آزمایشگاه های شیمی
اسامـی افــــراد : حسنی فاطمه شماره داخلــی : 162
شماره مستقیم : 04135297162 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : دانشکده حفاظت آثار فرهنگی (کاربردی ) قسمت یا واحـد : کارگاههای مرمت-(مرمت نقاشی، کاغذ و پارچه)
اسامـی افــــراد : شکوری محمدرضا شماره داخلــی : 580
شماره مستقیم : 04135297580 شمــاره فـکـس :
 
 

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35297102 - 35418134-041   دورنگار :35412140-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.