دفترچه تلفن
حـــوزه :
قسمت یا واحـد :
اسامی افراد :
شماره مستقیم :
شماره داخلی:
شماره فکس:
مرتب سازی براساس: بصورت:
نام حــــــــــوزه : دانشکده هنرهای صناعی قسمت یا واحـد : معاون آموزشی و کار آفرینی
اسامـی افــــراد : خانپور آرزو شماره داخلــی : 504
شماره مستقیم : 04135421732 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : دانشکده هنرهای صناعی قسمت یا واحـد : کارگاه شیشه
اسامـی افــــراد : شماره داخلــی :
شماره مستقیم : شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : دانشکده هنر های تجسمی قسمت یا واحـد : معاون آموزشی و کار آفرینی
اسامـی افــــراد : شمیلی فرنوش شماره داخلــی : 620
شماره مستقیم : 04135297620 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : دانشکده هنر های تجسمی قسمت یا واحـد : معاون آموزشی و کار آفرینی
اسامـی افــــراد : شماره داخلــی :
شماره مستقیم : شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : دانشکده هنرهای صناعی قسمت یا واحـد : معاون فرهنگی و پژوهشی
اسامـی افــــراد : ضیائی مجید شماره داخلــی : 504
شماره مستقیم : 04135421732 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : دانشکده هنرهای صناعی قسمت یا واحـد : کارگاه شیشه
اسامـی افــــراد : شماره داخلــی :
شماره مستقیم : شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : دانشکده هنر های تجسمی قسمت یا واحـد : معاون فرهنگی و پژوهشی
اسامـی افــــراد : فرید امیر شماره داخلــی : 620
شماره مستقیم : 04135297620 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : دانشکده هنر های تجسمی قسمت یا واحـد : معاون آموزشی و کار آفرینی
اسامـی افــــراد : شماره داخلــی :
شماره مستقیم : شمــاره فـکـس :
 
 

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35297102 - 35418134-041   دورنگار :35412140-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.