دفترچه تلفن
حـــوزه :
قسمت یا واحـد :
اسامی افراد :
شماره مستقیم :
شماره داخلی:
شماره فکس:
مرتب سازی براساس: بصورت:
نام حــــــــــوزه : دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی قسمت یا واحـد : دفتر دانشکده
اسامـی افــــراد : امیری محمد رضا - نقدی حسین شماره داخلــی : 202
شماره مستقیم : 04135539207 شمــاره فـکـس : 04135539200
نام حــــــــــوزه : دانشکده فرش قسمت یا واحـد : معاون دانشکده
اسامـی افــــراد : میرزایی عبداله شماره داخلــی : 144
شماره مستقیم : 04135297144 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی قسمت یا واحـد : معاون دانشکده
اسامـی افــــراد : شماره داخلــی :
شماره مستقیم : شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی قسمت یا واحـد : عضو هیات علمی
اسامـی افــــراد : بیتی حامد شماره داخلــی : 231
شماره مستقیم : 04135559545 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی قسمت یا واحـد : عضو هیات علمی
اسامـی افــــراد : شماره داخلــی : 214
شماره مستقیم : 04135541083 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه ریاست، روابط عمومی و بین الملل قسمت یا واحـد : دفتر ریاست
اسامـی افــــراد : تقی زاده روح الله شماره داخلــی : 201
شماره مستقیم : 04135412135 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی قسمت یا واحـد : عضو هیات علمی
اسامـی افــــراد : احمدنژاد فرهاد و مولائی اصغر شماره داخلــی :
شماره مستقیم : 04135541811 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی قسمت یا واحـد : عضو هیات علمی
اسامـی افــــراد : روشن مجتبی شماره داخلــی : 281
شماره مستقیم : 04135539203 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : معاونت اداری ، مالی و عمرانی قسمت یا واحـد : انبار
اسامـی افــــراد : ابوالقاسم زاده مهرداد شماره داخلــی : 224
شماره مستقیم : 04135421730 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : دانشکده هنرهای صناعی قسمت یا واحـد : کارگاه نگارگری
اسامـی افــــراد : گرامی سعید شماره داخلــی : 327
شماره مستقیم : 04135297327 شمــاره فـکـس :
 
 

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35297102 - 35418134-041   دورنگار :35412140-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.