دفترچه تلفن
حـــوزه :
قسمت یا واحـد :
اسامی افراد :
شماره مستقیم :
شماره داخلی:
شماره فکس:
مرتب سازی براساس: بصورت:
نام حــــــــــوزه : دانشکده طراحی قسمت یا واحـد : کارگاه فلز و کامپوزیت
اسامـی افــــراد : ابراهیم صلبیان سید مصطفی شماره داخلــی : 234
شماره مستقیم : 04135297234 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : دانشکده طراحی قسمت یا واحـد : عضو هیات علمی
اسامـی افــــراد : ادبی نرگس شماره داخلــی : 318
شماره مستقیم : 04135297318 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : دانشکده طراحی قسمت یا واحـد : عضو هیات علمی
اسامـی افــــراد : شاه حسینی احد شماره داخلــی : 320
شماره مستقیم : 04135297320 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : دانشکده طراحی قسمت یا واحـد : عضو هیات علمی
اسامـی افــــراد : پاکزاد سجاد شماره داخلــی : 316
شماره مستقیم : 04135297316 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : دانشکده چندرسانه ای قسمت یا واحـد : معاون دانشکده
اسامـی افــــراد : دوبختی لیلا شماره داخلــی :
شماره مستقیم : 04135412136 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : دانشکده چندرسانه ای قسمت یا واحـد : عضو هیات علمی
اسامـی افــــراد : روحی صمد - پورالوار کاظم شماره داخلــی : 411
شماره مستقیم : 04135297411 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : دانشکده چندرسانه ای قسمت یا واحـد : عضو هیات علمی
اسامـی افــــراد : علیزاده اشرفی بهنام شماره داخلــی : 410
شماره مستقیم : 04135297410 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : دانشکده چندرسانه ای قسمت یا واحـد : عضو هیات علمی
اسامـی افــــراد : مصطفوی نفیسه شماره داخلــی : 592
شماره مستقیم : 04135297592 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : دانشکده چندرسانه ای قسمت یا واحـد : عضو هیات علمی
اسامـی افــــراد : صلح کننده مریم شماره داخلــی : 593
شماره مستقیم : 04135297593 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی قسمت یا واحـد : دفتر دانشکده
اسامـی افــــراد : امیری محمد رضا - نقدی حسین شماره داخلــی : 202
شماره مستقیم : 04135539207 شمــاره فـکـس : 04135539200
 
 

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35297102 - 35418134-041   دورنگار :35412140-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.