دفترچه تلفن
حـــوزه :
قسمت یا واحـد :
اسامی افراد :
شماره مستقیم :
شماره داخلی:
شماره فکس:
مرتب سازی براساس: بصورت:
نام حــــــــــوزه : دانشکده طراحی قسمت یا واحـد : عضو هیات علمی
اسامـی افــــراد : شماره داخلــی : 316
شماره مستقیم : 04135297316 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : دانشکده چندرسانه ای قسمت یا واحـد : معاون دانشکده
اسامـی افــــراد : دوبختی لیلا شماره داخلــی :
شماره مستقیم : 04135412133 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : دانشکده چندرسانه ای قسمت یا واحـد : عضو هیات علمی
اسامـی افــــراد : پورالوار کاظم شماره داخلــی :
شماره مستقیم : شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : دانشکده چندرسانه ای قسمت یا واحـد : عضو هیات علمی
اسامـی افــــراد : علیزاده اشرفی بهنام شماره داخلــی : 410
شماره مستقیم : 04135297410 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : دانشکده چندرسانه ای قسمت یا واحـد : عضو هیات علمی
اسامـی افــــراد : مصطفوی نفیسه شماره داخلــی : 592
شماره مستقیم : 04135297592 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : دانشکده چندرسانه ای قسمت یا واحـد : عضو هیات علمی
اسامـی افــــراد : صلح کننده مریم شماره داخلــی : 593
شماره مستقیم : 04135297593 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی قسمت یا واحـد : دفتر دانشکده
اسامـی افــــراد : نقدی حسین - خدایی اکبر شماره داخلــی : 202
شماره مستقیم : 04135539207 شمــاره فـکـس : 04135539200
نام حــــــــــوزه : دانشکده فرش قسمت یا واحـد : معاون دانشکده
اسامـی افــــراد : میرزایی عبداله شماره داخلــی : 144
شماره مستقیم : 04135297144 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی قسمت یا واحـد : معاون دانشکده
اسامـی افــــراد : شماره داخلــی :
شماره مستقیم : شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی قسمت یا واحـد : عضو هیات علمی
اسامـی افــــراد : بیتی حامد شماره داخلــی : 231
شماره مستقیم : 04135559545 شمــاره فـکـس :
 
 

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35297102 - 35418134-041   دورنگار :35412140-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.