دفترچه تلفن
حـــوزه :
قسمت یا واحـد :
اسامی افراد :
شماره مستقیم :
شماره داخلی:
شماره فکس:
مرتب سازی براساس: بصورت:
نام حــــــــــوزه : معاونت ، فرهنگی ، اجتماعی و دانشجوپی قسمت یا واحـد : دفتر معاونت پژوهشی ، فرهنگی و اجتماعی
اسامـی افــــراد : دهقان علی - حجت الاسلام سید جلال شربیانی شماره داخلــی :
شماره مستقیم : 04135419713 شمــاره فـکـس : 04135412140
نام حــــــــــوزه : معاونت ، فرهنگی ، اجتماعی و دانشجوپی قسمت یا واحـد : مدیر اموردانشجویان
اسامـی افــــراد : پور الوار کاظم شماره داخلــی : 403
شماره مستقیم : 04135428559 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : معاونت ، فرهنگی ، اجتماعی و دانشجوپی قسمت یا واحـد : صندوق رفاه دانشجویان
اسامـی افــــراد : بهره ورصمد شماره داخلــی : 615
شماره مستقیم : 04135421734 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری قسمت یا واحـد : مدیر اجرایی
اسامـی افــــراد : فرزین نیا حسین شماره داخلــی : 407
شماره مستقیم : 04135419716 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : معاونت ، فرهنگی ، اجتماعی و دانشجوپی قسمت یا واحـد : مرکز مشاوره و سلامت دانشگاه
اسامـی افــــراد : کریمی شهلا شماره داخلــی :
شماره مستقیم : 04135419961 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : معاونت ، فرهنگی ، اجتماعی و دانشجوپی قسمت یا واحـد : بسیج خواهران-پردیس هنر
اسامـی افــــراد : غفوریان زهره السادات شماره داخلــی :
شماره مستقیم : 09330648299 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری قسمت یا واحـد : دفتر نهاد رهبری
اسامـی افــــراد : صابری داود شماره داخلــی : 420
شماره مستقیم : 04135419714 شمــاره فـکـس : 04135419716
نام حــــــــــوزه : معاونت آموزشی و نو آوری قسمت یا واحـد : معاون
اسامـی افــــراد : فارغ سید علی شماره داخلــی : 501
شماره مستقیم : 04135419710 شمــاره فـکـس : 04135419711
نام حــــــــــوزه : گروه معارف اسلامی و دروس عمومی قسمت یا واحـد : مدیر گروه معارف اسلامی و دروس عمومی
اسامـی افــــراد : شربیانی سید جلال شماره داخلــی : 404
شماره مستقیم : 04135419962 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : دانشکده طراحی قسمت یا واحـد : دفتر دانشکده
اسامـی افــــراد : کاظم زاده احد شماره داخلــی : 321
شماره مستقیم : 04135419703 شمــاره فـکـس :
 
 

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35297102 - 35418134-041   دورنگار :35412140-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.