دفترچه تلفن
حـــوزه :
قسمت یا واحـد :
اسامی افراد :
شماره مستقیم :
شماره داخلی:
شماره فکس:
مرتب سازی براساس: بصورت:
نام حــــــــــوزه : معاونت اداری ، مالی و مدیریت منابع قسمت یا واحـد : امور مالی
اسامـی افــــراد : شیری نسرین شماره داخلــی : 309
شماره مستقیم : 04135297309 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : دفتر ریاست، روابط عمومی و بین الملل قسمت یا واحـد : روابط عمومی
اسامـی افــــراد : تقی زاده روح اله شماره داخلــی : 201
شماره مستقیم : 04135408097 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : دفتر ریاست، روابط عمومی و بین الملل قسمت یا واحـد : رئیس دفتر ریاست، روابط عمومی و بین الملل
اسامـی افــــراد : آخوندی فرهاد شماره داخلــی : 203
شماره مستقیم : 04135412138 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : دفتر ریاست، روابط عمومی و بین الملل قسمت یا واحـد : دبیرخانه
اسامـی افــــراد : پویافررضا شماره داخلــی : 207
شماره مستقیم : 04135297207 شمــاره فـکـس : 04135412140
نام حــــــــــوزه : معاونت اداری ، مالی و مدیریت منابع قسمت یا واحـد : خدمات
اسامـی افــــراد : سلطانی سعید شماره داخلــی : 208
شماره مستقیم : 04135419707 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : معاونت پژوهشی ، فرهنگی و اجتماعی قسمت یا واحـد : مدیر امورفرهنگی و فعالیت های فوق برنامه
اسامـی افــــراد : اصغرزاده بهبود شماره داخلــی : 285
شماره مستقیم : 04135418133 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : دفتر ریاست، روابط عمومی و بین الملل قسمت یا واحـد : دفتر فنی و نظارت بر طرح های عمرانی
اسامـی افــــراد : دلخواه نیا هادی -پردیس هنر شماره داخلــی : 226
شماره مستقیم : 35415888 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : دانشکده طراحی قسمت یا واحـد : کارگاه چوب و رنگ
اسامـی افــــراد : شماره داخلــی : 295
شماره مستقیم : 04135297295 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : دانشکده هنرهای صناعی قسمت یا واحـد : کارگاه چوب
اسامـی افــــراد : نورنژاد وحید شماره داخلــی : 298
شماره مستقیم : 04135297298 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : معاونت پژوهشی ، فرهنگی و اجتماعی قسمت یا واحـد : تربیت بدنی
اسامـی افــــراد : هوشیار صابر شماره داخلــی : 282
شماره مستقیم : 04135297282 شمــاره فـکـس : مسئول سالن ورزشی
 
 

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35297102 - 35418134-041   دورنگار :35412140-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.