دفترچه تلفن
حـــوزه :
قسمت یا واحـد :
اسامی افراد :
شماره مستقیم :
شماره داخلی:
شماره فکس:
مرتب سازی براساس: بصورت:
نام حــــــــــوزه : حوزه ریاست، روابط عمومی و بین الملل قسمت یا واحـد : روابط عمومی
اسامـی افــــراد : جعفری حسن شماره داخلــی : 04135297202
شماره مستقیم : 04135412135 شمــاره فـکـس : 04135412140
نام حــــــــــوزه : حوزه ریاست، روابط عمومی و بین الملل قسمت یا واحـد : رئیس دفتر ریاست، روابط عمومی و بین الملل
اسامـی افــــراد : کاوه سعید شماره داخلــی : 203
شماره مستقیم : 04135412138 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه ریاست، روابط عمومی و بین الملل قسمت یا واحـد : دبیرخانه
اسامـی افــــراد : پویافر رضا شماره داخلــی : 207
شماره مستقیم : 04135297207 شمــاره فـکـس : 04135412140
نام حــــــــــوزه : معاونت اداری ، مالی و عمرانی قسمت یا واحـد : خدمات
اسامـی افــــراد : قلی پور رسول شماره داخلــی : 208
شماره مستقیم : 04135419707 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : معاونت ، فرهنگی ، اجتماعی و دانشجوپی قسمت یا واحـد : مدیر امورفرهنگی و فعالیت های فوق برنامه
اسامـی افــــراد : شکر گزار منوچهر شماره داخلــی :
شماره مستقیم : 04135418133 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : معاونت اداری ، مالی و عمرانی قسمت یا واحـد : دفتر فنی
اسامـی افــــراد : باقری رحمان -پردیس هنر شماره داخلــی : 226
شماره مستقیم : 04135415888 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : دانشکده طراحی قسمت یا واحـد : کارگاه چوب و رنگ
اسامـی افــــراد : شماره داخلــی : 295
شماره مستقیم : 04135297295 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : دانشکده هنرهای صناعی قسمت یا واحـد : کارگاه چوب
اسامـی افــــراد : نورنژاد وحید شماره داخلــی : 298
شماره مستقیم : 04135297298 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : معاونت ، فرهنگی ، اجتماعی و دانشجوپی قسمت یا واحـد : تربیت بدنی
اسامـی افــــراد : هوشیار صابر شماره داخلــی : 282
شماره مستقیم : 04135297282 شمــاره فـکـس : مسئول سالن ورزشی
نام حــــــــــوزه : معاونت ، فرهنگی ، اجتماعی و دانشجوپی قسمت یا واحـد : سلف غذای دانشجویی-پردیس هنر
اسامـی افــــراد : پردیس هنر شماره داخلــی : 283
شماره مستقیم : 04135297283 شمــاره فـکـس :
 
 

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35297102 - 35418134-041   دورنگار :35412140-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.