دفترچه تلفن
حـــوزه :
قسمت یا واحـد :
اسامی افراد :
شماره مستقیم :
شماره داخلی:
شماره فکس:
مرتب سازی براساس: بصورت:
نام حــــــــــوزه : معاونت توسعه ‍‍‍‍‍پژوهشی و کار آفرینی قسمت یا واحـد : مدیر امور پژوهش
اسامـی افــــراد : شماره داخلــی :
شماره مستقیم : شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : معاونت اداری ، مالی و عمرانی قسمت یا واحـد : اداره بودجه و تشکیلات
اسامـی افــــراد : شماره داخلــی : 312
شماره مستقیم : 04135297312 شمــاره فـکـس : 04135412140
نام حــــــــــوزه : دانشکده طراحی قسمت یا واحـد : عضو هیات علمی
اسامـی افــــراد : وهابی عباسقلی - حدادیان محمد علی شماره داخلــی : 319
شماره مستقیم : 04135297319 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : دانشکده طراحی قسمت یا واحـد : آزمایشگاه های دانشکده
اسامـی افــــراد : شماره داخلــی :
شماره مستقیم : شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : دانشکده چندرسانه ای قسمت یا واحـد : عضو هیات علمی
اسامـی افــــراد : گل فرشچی فاطمه شماره داخلــی :
شماره مستقیم : 04135412136 شمــاره فـکـس : 04135412140
نام حــــــــــوزه : دانشکده چندرسانه ای قسمت یا واحـد : رئیس دانشکده
اسامـی افــــراد : شماره داخلــی :
شماره مستقیم : شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : دانشکده چندرسانه ای قسمت یا واحـد : عضو هیات علمی
اسامـی افــــراد : پور الوار کاظم - ساکیان حسام شماره داخلــی :
شماره مستقیم : 04135297411 شمــاره فـکـس : 04135412140
نام حــــــــــوزه : دانشکده چندرسانه ای قسمت یا واحـد : رئیس دانشکده
اسامـی افــــراد : شماره داخلــی :
شماره مستقیم : شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : معاونت اداری ، مالی و عمرانی قسمت یا واحـد : دفتر فنی
اسامـی افــــراد : ثانی حسن شماره داخلــی :
شماره مستقیم : 04135411242 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : معاونت اداری ، مالی و عمرانی قسمت یا واحـد : فناوری اطلاعات
اسامـی افــــراد : شماره داخلــی :
شماره مستقیم : شمــاره فـکـس :
 
 

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35297102 - 35418134-041   دورنگار :35412140-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.