دفترچه تلفن
حـــوزه :
قسمت یا واحـد :
اسامی افراد :
شماره مستقیم :
شماره داخلی:
شماره فکس:
مرتب سازی براساس: بصورت:
نام حــــــــــوزه : دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی قسمت یا واحـد : ریاست دانشکده
اسامـی افــــراد : نژاد ابراهیمی احد شماره داخلــی : 205
شماره مستقیم : 04135539208 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حراست و انتظامات قسمت یا واحـد : انتظامات دانشکده معماری و شهرسازی
اسامـی افــــراد : شماره داخلــی : 212-223
شماره مستقیم : 04135539203-4 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی قسمت یا واحـد : آبدارخانه گنجه ای زاده
اسامـی افــــراد : شماره داخلــی : 285
شماره مستقیم : شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : معاونت ، فرهنگی ، اجتماعی و دانشجوپی قسمت یا واحـد : سلف غذای دانشجویی-پردیس هنر
اسامـی افــــراد : سلف معماری شماره داخلــی : 240
شماره مستقیم : 04135539203 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : معاونت توسعه ‍‍‍‍‍پژوهشی و کار آفرینی قسمت یا واحـد : مدیریت کار آفرینی و مرکز فناوری نرم
اسامـی افــــراد : پور سعدی یعقوب شماره داخلــی : 227و217
شماره مستقیم : 04135549590 شمــاره فـکـس : 04135549592
نام حــــــــــوزه : حراست و انتظامات قسمت یا واحـد : پردیس هنر
اسامـی افــــراد : خیابان آزادی شماره داخلــی : 102
شماره مستقیم : 04135418134 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حراست و انتظامات قسمت یا واحـد : پردیس هنر
اسامـی افــــراد : حکیم نظامی شماره داخلــی : 105
شماره مستقیم : 04135297105 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حراست و انتظامات قسمت یا واحـد : پردیس هنر
اسامـی افــــراد : درب روبروی پیام نور شماره داخلــی : 107
شماره مستقیم : 04135297107 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حراست و انتظامات قسمت یا واحـد : پردیس هنر
اسامـی افــــراد : جنب انبار مرکزی شماره داخلــی : 108
شماره مستقیم : 04135297108 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حراست و انتظامات قسمت یا واحـد : مسئول انتظامات
اسامـی افــــراد : محمدی رحمان شماره داخلــی : 109
شماره مستقیم : 04135418135 شمــاره فـکـس :
 
 

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35297102 - 35418134-041   دورنگار :35412140-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.