دفترچه تلفن
حـــوزه :
قسمت یا واحـد :
اسامی افراد :
شماره مستقیم :
شماره داخلی:
شماره فکس:
مرتب سازی براساس: بصورت:
نام حــــــــــوزه : دانشکده هنرهای صناعی قسمت یا واحـد : کارگاه شیشه
اسامـی افــــراد : ابراهیمی قاسم شماره داخلــی : 110
شماره مستقیم : 04135297110 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حراست و انتظامات قسمت یا واحـد : دانشکده چند رسانه ای
اسامـی افــــراد : چند رسانه ای شماره داخلــی : 111
شماره مستقیم : 04135297111 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : گروه معارف اسلامی و دروس عمومی قسمت یا واحـد : عضو هیات علمی
اسامـی افــــراد : حرمتی حمیده -دوبختی لیلا شماره داخلــی : 403
شماره مستقیم : 04135297403 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : دانشکده طراحی قسمت یا واحـد : آزمایشگاه های دانشکده
اسامـی افــــراد : زارع احد شماره داخلــی : 578
شماره مستقیم : 04135297578 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : دانشکده حفاظت آثار فرهنگی (کاربردی ) قسمت یا واحـد : عضو هیات علمی
اسامـی افــــراد : عسگرپور وحید شماره داخلــی : 135
شماره مستقیم : 04135297135 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : دانشکده فرش قسمت یا واحـد : عضو هیات علمی
اسامـی افــــراد : یعقوب زاده آقازاده - آهنی لاله شماره داخلــی :
شماره مستقیم : 04135297536 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : دانشکده فرش قسمت یا واحـد : دفتر دانشکده
اسامـی افــــراد : فتحی حسین شماره داخلــی : 146
شماره مستقیم : 04135419973 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : دانشکده هنرهای صناعی قسمت یا واحـد : عضو هیات علمی
اسامـی افــــراد : مدهوشیان محمد شماره داخلــی : 155
شماره مستقیم : 04135297155 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : دانشکده هنرهای صناعی قسمت یا واحـد : عضو هیات علمی
اسامـی افــــراد : میرشفیعی محمد - عبدالهی فرد ابوالفضل شماره داخلــی : 169
شماره مستقیم : شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : معاونت اداری ، مالی و عمرانی قسمت یا واحـد : امور مالی و اعتبارات
اسامـی افــــراد : شیری نسرین-علیزاده فاطمه - رحیمی زهرا شماره داخلــی : 309
شماره مستقیم : 04135297309 شمــاره فـکـس :
 
 

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35297102 - 35418134-041   دورنگار :35412140-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.