دفترچه تلفن
حـــوزه :
قسمت یا واحـد :
اسامی افراد :
شماره مستقیم :
شماره داخلی:
شماره فکس:
مرتب سازی براساس: بصورت:
نام حــــــــــوزه : حوزه ریاست، روابط عمومی و بین الملل قسمت یا واحـد : امور حمل و نقل
اسامـی افــــراد : رسولی حمید شماره داخلــی : 207
شماره مستقیم : 09016613496-09144139168 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه ریاست، روابط عمومی و بین الملل قسمت یا واحـد : دبیرخانه
اسامـی افــــراد : شماره داخلــی :
شماره مستقیم : شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : معاونت ، فرهنگی ، اجتماعی و دانشجوپی قسمت یا واحـد : تربیت بدنی
اسامـی افــــراد : علیپور زهرا شماره داخلــی : 04135297282-289
شماره مستقیم : 04135419969 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : معاونت ، فرهنگی ، اجتماعی و دانشجوپی قسمت یا واحـد : تربیت بدنی
اسامـی افــــراد : شماره داخلــی :
شماره مستقیم : شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : معاونت اداری ، مالی و عمرانی قسمت یا واحـد : امور حقوقی
اسامـی افــــراد : فرج زاده بلال - اصلانی محمد رضا شماره داخلــی : 223
شماره مستقیم : 04135412139 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : معاونت اداری ، مالی و عمرانی قسمت یا واحـد : فناوری اطلاعات
اسامـی افــــراد : شماره داخلــی :
شماره مستقیم : شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : دانشکده طراحی قسمت یا واحـد : کارگاه چوب و رنگ
اسامـی افــــراد : عبدالله پور حسینی سید حسن شماره داخلــی : 04135297295
شماره مستقیم : شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : دانشکده طراحی قسمت یا واحـد : آزمایشگاه های دانشکده
اسامـی افــــراد : شماره داخلــی :
شماره مستقیم : شمــاره فـکـس :
 
 

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35297102 - 35418134-041   دورنگار :35412140-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.